Senaste inlägg

Event Sourcing med EventStoreDB

Andreas Hagsten, systemutvecklare 7 minuters läsning

EventStoreDB - en databas gjord för Event sourcing. Vi kollar på dess gRPC .NET klient.

CQS + functional programming = sant (del 2/2)

Fredde Johnsson, systemutvecklare 11 minuters läsning

Här kommer post 2 där vi tittar på kod för att försöka besvara frågan ‘CQS är ett imperativt mönster, functional programming är en deklarativ paradigm, kan man ändå kombinera dom?’

CQS + functional programming = sant (del 1/2)

Fredde Johnsson, systemutvecklare 5 minuters läsning

CQS är ett imperativt mönster, functional programming är en deklarativ paradigm, kan man ändå kombinera dom?

Event Sourcing - Ett annat synsätt

Andreas Hagsten, systemutvecklare 8 minuters läsning

Event sourcing ger dig nya infallsvinklar på din applikations tillstånd.

Tupler före klasser kanske är bra?

Fredde Johnsson, systemutvecklare 4 minuters läsning

För att skapa tydlighet och stringens mellan olika lager i ett system används förhoppningsvis typade retur-objekt mellan dessa. På så sätt upprätthålls en bra fasad. Låt oss kolla på hur man skulle kunna använda tupler (tuples) istället för instanser av klasser för att uppnå samma sak.