Senaste inlägg

Tupler före klasser kanske är bra?

Fredde Johnsson, systemutvecklare 4 minuters läsning

För att skapa tydlighet och stringens mellan olika lager i ett system används förhoppningsvis typade retur-objekt mellan dessa. På så sätt upprätthålls en bra fasad. Låt oss kolla på hur man skulle kunna använda tupler (tuples) istället för instanser av klasser för att uppnå samma sak.

Stabilisera genom att ta kontrollen över din happy, sad och error path

Fredde Johnsson, systemutvecklare 7 minuters läsning

Kod som är svår att förvalta är lätt att skriva, men det betyder inte att det är svårt att skriva kod som är mycket lättare att förvalta. Om man håller koll på sina ‘happy paths’, ‘sad paths’ och sin felhantering så har man kommit en bra bit på väg!

Emmet i Visual Studio Code

Andreas Hagsten, systemutvecklare 2 minuters läsning

Öka din produktivitet i ditt webbutvecklande

Kör (Bicep) CLI i en docker-container

Fredde Johnsson, systemutvecklare 6 minuters läsning

Docker, kubernetes och annan containerteknik kanske ibland känns som verktyg eller plattformar för servrar, hosting, PaaS och stora jättar uppe bland molnen. För mig har det däremot dom senaste 4-5 åren varit en naturlig del av mitt verktygsbälte för utveckling.

Kom igång med Kafka i Java

Anton Liljeberg, systemutvecklare 5 minuters läsning

Implementera Kafka consumers och producers i Java med Spring Apache Kafka Streams.